Výkup druhotných surovín

Naša firma vykupuje: odpad železa, hliníka, medi, mosadze, bronzu, cínu, antikoru, olova ako aj ich zliatin.

Ekologický program firmy

Každoročne firma investuje prostriedky do stále sa zlepšujúcej kvality výkupu a uskladnenia odpadov na našej prevádzke. Priebežne rekonštruujeme a zväčšujeme priestory, kde firma sídli.

Otváracie doby

Sme tu pre vás šesť dní do týždňa. V prípade väčšej dodávky je možné dohodnúť termín aj mimo otváracích hodín uvedených nižšie. Pletivá – ploty – stĺpiky – bráničky – hutnícky materiál – plechy – ťahokov ako aj drevo a uhlie, posypovú soľ Vám prinesieme priamo k vám domov.

Ochrana prírody

Viete, prečo je dobré nosiť tovar k nám? Do výkupne Albert?

No v prvom rade máme výborné ceny! Naše váhy vážia na gram presne /sú pravidelne, ako zákon káže, ciachované!/. Za tovar vám zaplatíme ihneď – pri akomkoľvek dovezenom množstve. Pracuje tu ochotný, mladý personál, ktorý je plne nápomocný kedykoľvek ho o niečo požiadate. Všetci pracovníci sú školení vo svojej profesii, takže prídete do styku s profesionálmi vo svojom odbore! Tovar ako ploty – pletivá – bráničky – stĺpiky – uzlové pletivo – podhrabové dosky –  ťahokov – hutnícky materiál máme takmer všetko skladom.

Recyklácia

Recyklácia je v súčasnosti často používaný pojem a rozumieme pod ňou opätovné zhodnocovanie materiálov, ktoré boli už na nejaký účel použité a stal sa z nich odpad. Bežne sa recyklujú kovy ako železo, hliník a meď, mosadz atď… Takto získané materiály sa používajú buď samostatne alebo väčšinou ako prímes pri výrobe produktov z primárnych surovín, za účelom zníženia výrobných nákladov a v niektorých prípadoch aj za účelom zlepšenia vlastností samotného produktu.

Nepotrebné veci končia na skládkach

Veci uložené na skládkach so zmiešaným odpadom už nikdy nebudú použité. Jednoducho sú skladované pre ďalšie generácie, ktoré sa budú musieť trápiť so zápachom z nich, s nebezpečenstvom znečisťovania okolia skládok atď. Veci, ktoré donesiete do našich zberných surovín, upravujeme na požadovanú kvalitu a putujú na ďalšie spracovanie.

Energetická náročnosť

Energia, ktorú je potrebné vynaložiť na výrobu 1 kg čistého hliníka z bauxitu (rudy, ktorá obsahuje hliník), je niekoľkonásobne vyššia ako energia, ktorá je potrebná na roztavenie starých vecí a výrobu nových vecí z tohto hliníka. Odkiaľ pochádza takáto energia? Zväčša z elektrární – tepelných, ktoré znečisťujú vzduch, vodu i pôdu a z jadrových, ktoré zase predstavujú bezpečnostné riziko.

Pri výrobe elektrickej energie vyrábajú aj obrovské množstvo tepla, ktoré sa vo veľkej časti nevyužíva. V dnešnej dobe – keď sa neustále hovorí o otepľovaní klímy – musíme klásť dôraz na znižovanie energetickej náročnosti výroby.

Vyčerpanie zdrojov

V neposlednom rade si musíme uvedomiť, že suroviny, ktoré čerpáme predovšetkým zo zeme, sú vyčerpateľné. Zbieraním druhotných surovín spomaľujeme proces vyprázdňovania prirodzených zdrojov. A pokiaľ budú vo funkciách, kde sa rozhoduje o ťažbe dreva, rudy a iných zdrojov sedieť hlupáci,ktorí si neuvedomujú, že nie ťažením, ale recykláciou už použitého materiálu vedie cesta do budúcna,tak nás ten koniec neminie…

Záver

Takže, ak najbližšie budete chcieť vyhodiť kus železa, mosadze, hliníka, či alebo čokoľvek, čo sa dá recyklovať,spomeňte si na to, že aj to je váš príspevok do našej-vašej budúcnosti… a nehoďte to do kuka nádoby, ale prineste to do Zberu surovín Albert.

Uhoľný sklad

Predaj hnedého uhlia, baleného uhlia, uhoľných brikiet, drevené vykurovacie peletky, cestnej posypovej soli,

Hutný sklad

Plechy – ťahokov, betonárska oceľ, valcovaný drôt, tyče profilového prierezu, rúry, uzavreté profily, zvárané siete z rebrovaného drôtu …

Pletivá

Pletivá, stĺpiky, viazacie drôty, farmárske pletivá, brány, panely na ploty a všetko príslušenstvo …