Výkup odpadu železných kovov

Naša firma vykupuje: odpad železa, hliníka, medi, mosadze, bronzu, cínu, antikoru, olova ako aj ich zliatin.

Odpad železných kovov
Železo do 4 mm, plech0,13 €/kg
Železo hr + 4 mm neupravené nadrozmer nad 1500mm0,16 €/kg
Železo hr + 4 mm upravené do 1500mm0,17 €/kg
Železo hr + 8 mm upravené do 1500mm /ťahané profily I,U,L,O, platne0,19 €/kg
Železo liatina drobná do 100 cm0,20 €/kg

Vykupujeme odpad zo železných kovov:

Ak najbližšie budete chcieť vyhodiť kus železa, mosadze, hliníka, či alebo čokoľvek, čo sa dá recyklovať, spomeňte si na to, že aj to je váš príspevok do našej-vašej budúcnosti… a nehoďte to do kuka nádoby, ale prineste to do Zberu surovín Albert.

Uhoľný sklad

Predaj hnedého uhlia, baleného uhlia, uhoľných brikiet, drevené vykurovacie peletky, cestnej posypovej soli,

Hutný sklad

Plechy – ťahokov, betonárska oceľ, valcovaný drôt, tyče profilového prierezu, rúry, uzavreté profily, zvárané siete z rebrovaného drôtu …

Pletivá

Pletivá, stĺpiky, viazacie drôty, farmárske pletivá, brány, panely na ploty a všetko príslušenstvo …