Pridané: 15.10.2008
Igor Albert

Ekologický program firmy


Každoročne firma investuje nemalé prostriedky do stále sa zlepšujúcej kvality výkupu a uskladnenia odpadov na našej prevádzke.Rekonštruujeme priestory kde firma sídli.V tomto roku sme zahájili výstavbu novej a modernejšej prevádzky,ktorá bude spĺnať vysoké európske kritériá,ale o nej neskôr...

Kovový odpad začíname postupne uskladňovať v kontajneroch na vybetónovanej ploche ktorá je pod celým areálom.Tento kontajnerový systém urýchľuje nakládku tovaru a zlepšuje jeho manipuláciu.

Dažďová voda bude už vo veľmi krátkom čase prechádzať cez čističku odpadových vôd ktorú plánuje firma vybudovať vo svojom areály. Týmto krokom zabezpečíme ekologické uskladňovanie odpadových surovín v zmysle európskych noriem.Keďže firma nedostáva na takéto projekty /ako niektoré iné firmy!!!/ miliónové nenávratné dotácie,budujeme tempom pomalším, ale o to istejším...
Areál firmy
Ekológia ako taká, ja prvoradá pri ďalšom rozvoji našej firmy. Celý areál firmy je nepretržite monitorovaný kamerovým systémom, čím sa zamedzuje prípadný pohyb nepovolaným osobám.Už čoskoro si budete môcť chod firmi pozrieť aj on-line na web kamerách....

Prečo je potrebné zbierať druhotné suroviny >>