gužatina

gužatina
Zber Surovín - Privítanie: gužatina