štvorec uzatvorený

štvorec uzatvorený
Zber Surovín - Privítanie: štvorec uzatvorený