Zváraná sie 16mm/25m

Zváraná sie 16mm/25m
Zber Surovín - Privítanie: Zváraná sie 16mm/25m