Kari siete rôznych druhov.

Kari siete rôznych druhov.
Zber Surovín - Privítanie: Kari siete rôznych druhov.