Predaj hutného materiálu.

Predaj hutného materiálu.
Zber Surovín - Privítanie: Predaj hutného materiálu.